Efl Championship Transfermarkt (2024)

1. Championship 23/24 - Transfermarkt

 • Championship op Transfermarkt met ➤ Stand ➤ Resultaten ➤ Programma ➤ Liveticker ➤ Marktwaarden ➤ Clubs ➤ Transfers ➤ Statistieken.

 • Op de competitie overzicht pagina worden alle deelnemende teams van een seizoen aan de hand van de totale marktwaarden opgesomd. Via het drop-dwon-menu kunnen ook andere (historische) seizoenen worden gekozen. Naast nieuws, een speeldag overzicht en de topscorerslijst wordt er ook de actuele stand getoond.

Championship 23/24 - Transfermarkt

2. Championship - Transfers 23/24 - Transfermarkt

 • Deze statistiek toont het transferoverzicht van de Championship in het seizoen 23 ... Championship. 1,69 mld. €. Totale marktwaarde. Competitie-omvang: 24 teams ...

 • Deze statistiek laat het transferoverzicht in het lopende seizoen van een competitie zien. De clubs van de competitie worden op grond van hun plaats op de ranglijst van het vorige seizoen van onder naar boven getoond. Eerst zijn de nieuwe spelers, daarna de vertrekkende spelers per club opgesomd. De promovendi zijn aan het einde van het overzicht opgevoerd. Verder is er een statistiek die uitkomst biedt over de transferbalans van de competitie als ook per club.

Championship - Transfers 23/24 - Transfermarkt

3. Championship - Top marktwaarden 23/24 | Transfermarkt

Championship - Top marktwaarden 23/24 | Transfermarkt

4. Stand Championship 23/24 - Transfermarkt

 • Bevat niet: efl | Resultaten tonen met:efl

 • Deze pagina laat een gedetailleerde tabel van een competitie zien. In de rechter kolom wordt de tabel in thuis en uitwedstrijden opgedeeld. In de twee overige boxen wordt vervolgens uitkomst gegeven of er sprake was van puntenaftrek in het lopende seizoen en welke clubs wanneer en hoe lang aan kop stonden.

Stand Championship 23/24 - Transfermarkt

5. Recente transfers - Championship - Transfermarkt

Recente transfers - Championship - Transfermarkt

6. Championship - Clubmarktwaarden - Transfermarkt

 • Bevat niet: efl | Resultaten tonen met:efl

 • Deze pagina bevat een statistiek die een tendens van de ontwikkeling van de totale marktwaarde van een club in een competitie aantoont. De statistiek is afdalend geordend aan de hand van de actuele totale marktwaarde. Verder kan in de infobox een deadline gekozen worden waarmee de actuele totale marktwaarde van de clubs met elkaar vergeleken wordt. De verandering van de waarden sinds de deadline wordt in de tabel aanvullend percentueel aangetoond. Verder kan een gedetailleerde weergave van de statistiek met een actuele selectie-omvang en het verschil van waarde ten opzichte van de aangegeven deadline opgeroepen worden.

Championship - Clubmarktwaarden - Transfermarkt

7. Latest market value updates Championship - Transfermarkt

 • Most valuable players in the league ; 1. Kiernan Dewsbury-Hall. Central Midfield. Leicester City, €30.00m ; 2. Taylor Harwood-Bellis. Centre-Back. Southampton FC ...

Latest market value updates Championship - Transfermarkt

8. Championship - Buitenlandse spelers - Transfermarkt

 • Deze statistiek toont, uit welke landen de meeste buitenlandse speler van de Championship in het seizoen 23/24 komen. De tabel is neerdalend per aantal ...

Championship - Buitenlandse spelers - Transfermarkt

9. Championship - Recordtransfers - Transfermarkt

 • Het transferrecord overzicht toont gedetailleerd de duurste transfers van de Championship. Er wordt onder andere de nieuwe club en de afkoopsom ogesomd.

Championship - Recordtransfers - Transfermarkt

10. Championship - Overzicht van stadions - Transfermarkt

 • Dit overzicht somt alle stadions van de competitie op en levert o.a. uitsluitsel over hun capaciteit als ook het aantal staanplaatsen. Compact · Uitgebreid.

Championship - Overzicht van stadions - Transfermarkt

11. Championship - Toeschouwersaantallen

 • Transfermarkt .nl. Inloggen. Terug. Championship. Engeland Competitie niveau: 2de niveau. Championship. Competitie-omvang: 24 teams; Spelers: 649 ...

 • In deze zijn alle clubstadions met hun toeschouwersaantallen in een competitie opgesomd. Gedetailleerd laat de statistiek alle relevante waarden zien die een stadion heeft. Man kan bijvoorbeeld lezen wat de volle capaciteit is, hoeveel wedstrijden uitverkocht waren, welke gemiddelde aantal bezoekers de club heeft of hoeveel mensen in totaal de weg naar het stadion gevonden hebben.

Championship - Toeschouwersaantallen

12. Championship - Transferstromen - Transfermarkt

 • De statistiek toont, vanuit welke competities de clubs van de Championship in het seizoen 23/24 het vaakst spelers aantrokken ... Premier League · 79 · 58,05 mln.

Championship - Transferstromen - Transfermarkt
Efl Championship Transfermarkt (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6080

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.